Benqueridas familias:

 

 

O mes de setembro despide o descanso do verán, dálle a benvida ao curso escolar e disponnos para o inicio da catequese.

 

O COVID 19 mudou os costumes e transformou o xeito cotiá de facer as cousas. Na parroquia somos sensibles a esta problemática e adaptámonos á nova situación.

 

En relación á catequese parroquial deste curso comunicamos que o prazo de inscrición remata o día 30 de setembro. Deberán anotarse todos os nenos de comuñón e confirmación, os que asistiron o curso pasado e os que comecen por vez primeira.

 

Cómpre lembrar que a celebración da Eucaristía é insubstituíbel como vivencia comunitaria da fe. Sen a participación na celebración dominical non hai catequese. A Misa vai introducíndonos paseniño na contemplación do misterio de Deus e  incorpóranos á participación plena na comunidade cristiá. Na parroquia desfrutamos dun gran espazo físico que nos permite vivir con alegría e seguridade a festa do Domingo. Aquí vos esperamos! A misa das familias ás 11h todos os Domingos.

 

Para concretar algúns aspectos da catequese dentro desta "nova normalidade" necesitamos saber o número de familias interesadas en recibir catequese. Unha vez anotados os nenos faremos unha proposta de acompañamento neste proceso de maduración na fe. Seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias renunciamos ás reunións semanais  por grupos de nenos tal e como se viña facendo deica agora.

 

É necesario que cubrades o formulario para a protección de datos. Non esquezades darnos o correo electrónico e un teléfono móbil.

 

As fichas de inscrición quedan na páxina santoantoniodepadua.es, amais, deixaremos algunha ficha en papel ao fondo da igrexa. Para entregar estes impresos de solicitude empregade o buzón parroquial ou o correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

 

 

Dende a parroquia desexamos que todo transcorra con normalidade e sen sobresaltos.  

 

 

 

Dende o día 11 de maio pódese participar nas misas parroquiais. En canto aos horarios as celebracións son coma sempre: 19´30h todos os días, e os Domingos, ademáis, ás 11´00h e ás 12´00h.

Nas Saamasas abrimos os luns pero, pola limitación do aforo da igrexa, imos esperar un tempo para recuperar a celebración da eucaristía.

Os que participedes tede en conta as normas vixentes: vir con máscara, gardar a distancia de seguridade, comungar na man e non quedarse a falar en grupiños no adro da igrexa.

 

 

I. Disposicións de carácter xeral

 1. Segue vixente a dispensa do precepto dominical. Recoméndase ás persoas que presenten síntomas ou sexan poboación de risco que sigan absténdose de acudir ao templo.
 2. Poderá congregarse ao Pobo de Deus para a celebración do culto público a partir do día 11 de maio, garantindo que os espazos estean desinfectados conforme ás normas sanitarias antes de cada celebración.
 3. Ofrecerase á entrada do templo xel hidroalcólico ou algún desinfectante similar para as mans.
 4. Nos horarios en que se ofrece acceso libre aos fieis para a oración, a porta do templo deberá estar aberta. Os espazos afectados haberán de ser desinfectados antes de cada apertura.
 5. Para determinar o aforo e a distancia de seguridade, tomarase como referencia o indicado polas autoridades civís para cada fase (ata o de agora 1/3 na primeira fase e 1/2 na segunda).
 6. Pídese que, en xeral, os fieis fagan uso de mascara nas igrexas.
 7. As pías de auga bendita continuarán baleiras.
 8. Recoméndase aos fieis non tocar retablos, imaxes ou outros obxectos artísticos.

II. Disposicións en torna á celebración da Santa Misa

 1. Persoas responsables ocuparanse de:
  • A entrada ordenada dos fieis no templo, respectando a distancia de seguridade.
  • O peche da porta de entrada, ao completar o aforo permitido.
  • A distribución dos fieis no templo.
  • A orde á hora de comungar.
  • A apertura da porta ao terminar a celebración e a saída ordenada dos fieis respectando a distancia de seguridade.
 2. As portas das igrexas manteranse abertas á entrada e saída das celebracións, para non ter que tocar tiradores ou pomos.
 3. Evitaranse os coros nas celebracións; recoméndase manter un só cantor ou algunhas voces individuais e algún instrumento.
 4. Non se pasará a cesta da colecta, senón que se advertirá aos fieis da súa colocación nun lugar determinado e facilmente accesible.
 5. O cáliz, a patena e os copóns estarán cubertos coa “ palia” durante a pregaria eucarística. Manteranse por separado a forma que sumirá o sacerdote e as formas para a comuñón dos fieis.
 6. O sacerdote celebrante desinfectará as súas mans ao empezar o canon da misa e, xunto cos demais ministros da comuñón, antes de distribuíla.
 7. Mantense a indicación de evitar dar a man e outras formas de contacto físico no rito da paz. Lémbrase que, segundo o previsto nas normas, é posible prescindir deste rito nas actuais circunstancias.
 8. O diálogo individual da comuñón (“O Corpo de Cristo”. “Amén”), será substituído pola oración que fará publicamente o sacerdote antes de comungar (“O Corpo de Cristo nos garde para a vida eterna”) ao que o pobo responderá en voz alta (“Amén”). A Eucaristía distribuirase logo en silencio.

III. Disposicións relativas a outras celebracións sacramentais

 1. A celebración do Sacramento da reconciliación e os momentos de escoita dos fieis: ademais das medidas xerais, escollerase un espazo que permita manter a distancia social asegurando a confidencialidade. Tanto o fiel como o confesor deberán levar máscara. Ao acabar, aconséllase reiterar a hixiene de mans e a limpeza das superficies.
 2. Bautismo: Rito breve. Nas uncións pódese utilizar un algodón ou bastonciño dun só uso, incinerándose ao terminar a celebración.
 3. Matrimonio: Os aneis, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente polos contraentes. Mantéñanse a debida prudencia na firma dos contraentes e as testemuñas, así como na entrega da documentación correspondente.
 4. Unción de enfermos: Rito breve. Na administración dos óleos pode utilizarse un algodón ou bastonciño como se indicou anteriormente. Os sacerdotes moi maiores ou enfermos non deberían administrar este sacramento a persoas que están infectadas por coronavirus. En todo caso, obsérvense as indicacións de protección indicadas polas autoridades sanitarias correspondentes.
 5. Exequias de defuntos: Os funerais e as exequias seguirán os mesmos criterios da misa dominical. Aínda que sexa difícil neses momentos de dor, convén lembrar a importancia de manter a distancia de seguridade. Deberán cumprirse as limitacións que establezan as autoridades sanitarias nos velorios e cemiterios.
 6. Na celebración de bautismos, primeiras comuñóns, vodas ou funerais recoméndase ao párroco acordar en diálogo cos interesados a organización do servizo de orde, así como o aforo e as oportunas medidas de precaución.

IV. Utilización de dependencias parroquiais para reunións ou sesións formativas. De acordo coas pautas indicadas na “Previsión orientativa” do Ministerio de Sanidade:

 1. Na primeira fase, poderán ter lugar reunións de menos de 30 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforo, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de mascaras.
 2. Na segunda fase, poderán ter lugar reunións de menos de 50 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforo, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de mascaras.
 3. Na terceira fase, poderán ter lugar reunións de menos de 80 persoas, en espazos pechados nos que non se supere 1/3 do aforo, e respectando a distancia de seguridade e a utilización de mascaras.

Todas estas medidas comezarán a aplicarse a partir do día 11 de maio, coincidindo co inicio da Fase 1. Serán revisadas puntualmente segundo a normativa emanada polas autoridades competentes.

Lugo, Cidade do Sacramento, a 6 de maio de 2020