ATENCIÓN!

A PARTIR DO DOMINGO DE PASCUA, 4 DE ABRIL,

RECUPERAMOS O HORARIO HABITUAL DA MISA DIARIA:

19´30h

Benqueridos irmáns e irmás:

A pandemia estanos acornellando de novo. As autoridades sanitarias aconséllannos limitar na medida das nosas posibilidades a mobilidade e os contactos entre non convivintes. O toque de queda está fixado ás 22:00h, máis as recomendacións son claras, e o espírito da norma dinos que nos recollamos na casa en canto sexa posible.

Ante esta nova situación de máxima gravidade e para manter a raia os contaxios adoptamos as seguintes medidas.  

 • A misa diaria das tardes pasa ás 18:00h. Os Domingos hai celebracións:
  • 10:00h Saamasas
  • 11:00h, 12:00h e 18:00h Santo Antonio.
 • O rezo do rosario comezará todos os días ás 17:30h.
 • As reunións presenciais de catequese de comuñón e confirmación quedan adiadas. Mantemos a asistencia a misa dos domingos como parte esencial da formación, así coma o contacto telemático entre familias e catequista.
 • A atención de caritas farase con cita previa e respectando sempre a hora fixada.
 • Os aforamentos, un tercio da capacidade total, son os que seguen:
  • Igrexa de Saamasas: máximo 15 persoas.
  • Igrexa de Santo Antonio: máximo 170 persoas.
  • Salas de atención, reunións, etc.: máximo 4 persoas.
  • Despachos parroquiais: máximo dúas persoas.
 • Lembramos a obriga de evitar encontros con persoas non convivintes, tanto no adro da igrexa como fora del.
 • Insistir na obriga de gardar a distancia social, hixienizar mans e empregar a máscara en todo momento.
 • Para calquera consulta chamar ao teléfono: 982 21 58 14

Esta igrexa quere que superemos esta situación de pandemia canto antes, por iso contamos co teu compromiso.  Saúde e ánimo a todos.