OS DEJAMOS ALGUNA ACTIVIDAD EN LA SECCIÓN CATEQUESIS

MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR A PROPAGACIÓN DO CORONAVIRUS CON OCASIÓN DAS NOSAS CELEBRACIÓNS LITÚRXICAS E ENCONTROS PASTORAIS