As novas medidas que detallou o Goberno supoñen un novo paso para o alivio do confinamento. Trátase do inicio da chamada desescalada, que está a acontecer na maior parte do territorio español.

Para os paseos con nenos, permítese saír acompañado dunha persoa que viva no mesmo domicilio, cunha distancia non superior a un quilómetro respecto da casa, e só un paseo ao día. En canto aos paseos para practicar deporte pódense realizar de maneira individual e sempre dentro do municipio de residencia.

Os maiores de 70 anos e os dependentes tamén poderán pasear.

Vedes, non sempre que nos mandan a paseo é con malos modos e por rexeitamento. Todos a paseo pero respectando os franxas horarias dispostas por idades.

 “Chegara o inverno e celebrábase en Xerusalén a Festa da Dedicación. Xesús paseaba polo Templo no Pórtico de Salomón. Rodeárono entón os xudeus e preguntáronlle: Ata que día nos terás en suspenso? Se es ti o Mesías, dínolo abertamente.

Xesús respondeulles: Xa volo dixen e mais non credes: as obras que eu fago no nome do meu Pai son o meu aval. Pero vós non credes, porque non sodes das miñas ovellas. As miñas ovellas escoitan a miña voz...”

Pasea Xesús:

Pasea, non fica inmóbil, non se refuxia no interior do templo. O templo, reservado para o encontro comunitario en oración,  pode converterse en lugar de crítica e distanciamento social. Cómpre airearse.

Pasea e pensa.

Pasea canda nos, para coñecernos, para escoitarnos.

Pasea e espera, non acelera o paso para que poidamos camiñar ao seu lado, segue o noso ritmo.

Pasea e decatábase de que moitos non cren nel. Paseando busca o xeito de chegar a eses escépticos, aos que buscan a verdade en lugares equivocados.

Pasea e pregunta para que falemos. Faise o ignorante e da unha resposta sinxela, aclaratoria, conectada coa fe que se practica, coas obras que El mesmo opera.

Pasea e pensa en todos os que o seguimos. Pasea consciente da nosa inquietude de encontrarnos con Deus. Paseando fainos ver que Deus tamén ten sede de encontrase connosco, e sae fora do templo para expresar esa inquietude.

Pasea en harmónica complicidade co Pai do ceo. Pasea e ora.

Pasea e anhela a vida eterna. Paseando roga pola felicidade de todos.

Ser cristián é dar un paseo con Xesús polo adro do templo, camiño que non nos desarrima dos que pensan diferente e que leva á experiencia do encontro con Deus, Pai Amor.

#QuedaNaCasa

#RezaNaCasa

Pin It